MediMediations

MediMediations, mediation voor medemedici

start
mediation
artsen en conflicten
gespreksleiding
lezingen/instructies
de mediator
contact
terug

Er zijn maar weinig mensen die voor de lol in een conflict verzeild zijn geraakt.
Er zijn ook maar weinig mensen die nog nooit in een conflict verzeild zijn geraakt.
Als bij de conflictpartijen de oprechte wil bestaat er samen uit te komen, dan kan mediation goede diensten bewijzen.

MediMediations

© Minimal Strain Design Max M.de Haas, MediMediations 2018